MENU CLOSE
Article-Top

KVALITĀTE 

Lai nodrošinātu kvalitatīvus produktus un nepārtraukti kontrolētu uzņēmuma iekšējo procesu atbilstošu norisi, ir ieviesti HACCP un ISO standarti. 

HACCP

haccp horsemilk

HACCP ir pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēma, drošas un nekaitīgas pārtikas apritei, kura iekļauj sevī katra pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi, nosaka posmus pārtikas apritē, kuri ir kritiski (bīstami) pārtikas drošībai un nekaitīgumam un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos.

Jau ļoti ilgu laiku uzņēmumā ir ieviests HACCP sistēma, lai piedāvātu Jums tikai pašu labāko un kvalitatīvāko. 

 

 

 

ISO

Pārtikas drošības vadības standarts – ISO 22000 apliecina, ka uzņēmumā nodrošinātas vadlīnijas un noteikumi, ar kuru saskaņā strādā visi pārtikas ražošanā, piegādē un apritē nodarbinātie darbinieki, kas nodrošina pārtikas nekaitīgumu patērētājiem.

ISO LV

Article-Bottom

SIA Livonia - bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni